כל העולם כולו תלוי ב

רבינו הקדוש זועק: ב-148 ש”ח שלך
תלויה הצלת ראש השנה שלי!

שנת תש”פ תיחרט בדברי הימים של חסידות ברסלב כאחת השנים הקשות בכל הנוגע לציון רביה”ק באומן.
באמצע החורף התפרצה מגיפת הקורונה בעולם, ובעקבותיה נסגרו הגבולות שבין המדינות. במשך חודשים אף נמנעה הגישה לציון הק’ לבאים מחוץ לאוקראינה, ובעוד אנ”ש כוספים ומשתוקקים להגיע אל הציון הק’, נשואות עיניהם של רבבות חסידי ברסלב בכל העולם בדאגה לקראת ראש השנה: מה יהיה עם הקיבוץ הקדוש באומן?
האם יוכלו בכלל לנסוע? האם האוקראינים יאפשרו כינוס שכזה? וככל שהזמן חלף והגבולות טרם נפתחו, עלו הכיסופים והתגברו, ואיתם באו התפילות, והדמעות, והרצונות: אוי, רבונו של עולם, זכינו להיות גם השנה בציון רביה”ק – בקיבוץ הקדוש, שבו תלוי העולם כולו ובו תלויה הגאולה!
ובעוד החששות מתגברים, ובעוד המצב בעולם משתנה מרגע לרגע ומגל ראשון לגל שני, גם זקני אנ”ש לא נחו ולא שקטו, וכבר בתחילת הקיץ הם פנו לעסקנים הפעילים בענייני אומן והקיבוץ הק’, על מנת להתחיל מיד בפעולה, ולעשות הכל כדי שגם השנה יתקיים הקיבוץ הק’.
“ניצחתי ואנצח!”
מאז עברו הרבה גלים ומשברים על העוסקים במלאכה. היו רגעים שנדמה היה שממש אין שום סיכוי, שאין שום מציאות בעולם שקיום הקיבוץ יתאפשר, לאור המצב. אולם, לאחר פעילות חובקת עולם ממש, מול כל הרשויות הרלוונטיות באוקראינה, החלה אט אט התקדמות, עד שבימים האחרונים אכן התקבלה הבשורה המשמחת את נפשו של כל חסיד ברסלב: האוקראינים אישרו את קיום הקיבוץ.

אולם, האישור ניתן בכפוף לרשימת דרישות, שרק אם נעמוד בהם יתאפשר הקיבוץ. ביצוען של הדרישות כרוך בסכום עתק, שאין לגופים האמונים עליו שום דרך להשיגו בלא עזרתך.
רבינו הקדוש עומד ומבקש: קח חלק בראש השנה שלי, והרם תרומה משמעותית למען קיומו!

יהודי יקר, נעשה הכל בשביל רבינו הקדוש רבי נחמן

גם אם תזכה להגיע לאומן – ואפילו אם לא תזכה להגיע. בזכות התרומה שלך

השנה, הראש השנה של רבינו יתקיים בזכותך!

הצילו את הקיבוץ הקדוש

משה-קרמר_optimized
נגן וידאו
הגרי''מ שכטער
נגן וידאו
נתן-מימון_optimized
נגן וידאו
שמעון-שפירא-1_optimized (1)
נגן וידאו
אפרים-קעניג-5_optimized
נגן וידאו

במזומן

לידי נציגי
הקהילות

באשראי

בעמדות נדרים פלוס

ע''ש 'ראש השנה שלי תלוי בך''

העברה בנקאית

בנק: דיסקונט 11
סניף: 098 חשבון: 53760

ע''ש איחוד ברסלב ולציין קמפיין ''ראש השנה שלי''

בטלפון

5148*

הרה“ח ר‘ יעקב מאיר שכטר שליט“א
הרה“ח ר‘ שמואל משה קרמר שליט“א
הרה“ח ר‘ שמעון שפירא שליט“א

... בעזהי"ת אחר פעולותיהם חובקות העולם של "האיגוד הפועל" הסכימו השלטונות באוקראינה לקיום הקיבוץ הקדוש, אולם הציבו קודם למעשה תנאים ודרישות (הנוגעות לענייני בריאות וכדו'), העולות להון רב של קרוב לחצי מיליון דולר, שבל־ עדיהם לא יאפשרו בשופו"א את קיום הקיבוץ.

על כן קבענו שכל אחד לא יפחות מסכום של 148 ואחינו בני חו"ל לא יפחתו מ 100$

למען קיום הקיבוץ הקדוש של שנה זו וכל הוסיף מוסיפים לו מן השמים וזכרו את דבריו הקדושים שאמר "בייא דעם וואס איך נעם, דעם גיב איך" ("ממי שאני לוקח, לו אני נותן"!) (שיחה"ר ק"א). וכדי שיוכל להתקיים על מי מנוחות ללא הפרעות ועיכו־ בים אי"ה, והוא חוב קדוש לכל מי שרביה"ק יקר לליבו.

וכמו"כ חובה עלינו להיות כל או"א מהתורמים והמתרימים אחרים למען דבר נשגב זהולהיות בראש השנה במקום קדושת גניזתו בעיר אומן יע“א העיר אשר בחר להסתלק שם ולעסוק בתיקוניו הנוראים.

כתוצאה ממשבר הקורונה, נוספו להוצאות הרגילות הקשורות לארגון הקיבוץ באומן עוד הוצאות עצומות; הוצאות שהוצבו לנו על ידי הרשויות באוקראינה כדרישות מוחלטות, שרק עמידה בהן תאפשר את קיום הקיבוץ הק'.
יתירה מזאת, הרשויות באוקראינה הודיעו חד משמעית, כי התאריך האחרון להעברת כל הכספים למימון ההוצאות הינו יום ח' אלול ( 28.08 למניינם), ואם התשלומים לא יועברו עד לתאריך היעד הזה, כל האישור לקיום הקיבוץ עמד בסכנה קיומית!

אנ"ש היקרים: ראש השנה של רבינו תלוי בכם!

אנו בטוחים שבשנה זו, שראינו כמה אנ"ש כוספים ומשתוקקים ומתפללים למען הראש השנה של רבינו, אכן הם יקחו גם חלק בצד המעשי – להוציא מכח אל הפועל את הראש השנה באומן.

פניית נאמני המגבית שמונו ע"י רבני אנ"ש

לאחר שהתבקשנו על ידי הרבנים להכנס לעובי הקורה, ולאחר שנוכחנו שאכן אלה הסכומים הנדרשים לעמידה בתנאים אותם דרשו שלטונות אוקראינה כדי לאפשר את קיום הקיבוץ הקדוש, ולאור קריאת הרבנים זקני אנ"ש שליט"א שכל אחד ואחד ישתתף בהוצאות הנ"ל.
אנשי שלומינו היקרים: רבינו הק' עומד ומצפה לראות, עד כמה אנחנו מוכנים לעשות למען הראש השנה שלו!

השנה הזו, עצם קיומו של הקיבוץ, תלוי בך!

ברור לנו שלכל אחד מאנ"ש יש הוצאות גדולות על הנסיעה בעקבות הקורונה. אבל ההשתתפות שלך בסכום שנקבע ע"י רבני אנ"ש, יחד עם הציבור כולו, היא זו שתאפשר את עצם קיומו של הקיבוץ! וכל המוסיף הרי זה משובח, ובע"ה בכוחם של אנ"ש היקרים – נזכה שאכן גם השנה יתקיים רצון רביה"ק ויתקיים הקיבוץ הק' על קברו הק'.

אין ספק שרבינו הק' מסתכל ומביט על כל אחד ואחד מאנ"ש, לראות עד היכן הוא מוסר את נפשו למענו, בהשתתפות אישית במגבית להצלת הקיבוץ, ובהשפעה על חביריו וידידיו שישתתפו אף הם במגבית ההצלה.
במהלך כל גיוס הכספים אנחנו נעקוב ונפקח בע"ה, עד להגעת הכספים למטרתם הסופית.

למען ציונו הק' לא נחשה!

אנו בטוחים שבשנה זו, שראינו כמה אנ"ש כוספים ומשתוקקים ומתפללים למען הראש השנה של רבינו, אכן הם יקחו גם חלק בצד המעשי – להוציא מכח אל הפועל את הראש השנה באומן.

אליהו עטיה

בצלאל פרידמן

יצחק גולדשטיין

נחמן גלנט

נתן ארוש

נתן יוסף בורשטיין